Opał

Styczeń 15, 2021 9:11 am Published by Leave your thoughts

Węgiel Eko-groszek, Orzech, Pellet Ekollet

W ofercie PSB Mrówka Janów Lubelski,  PSB Mrówka Kraśnik,  PSB Mrówka Krasnystaw,  PSB Mrówka Chełm,  PSB Mrówka Leżajsk,  PSB Trans-Pal Dzwola

WĘGIEL EKO-GROSZEK

 • Wartość opałowa 25000-26000 kJ/kg
 • Spiekalność (liczba RI) 0, Granulacja 8 – 25 mm
 • Zawartość popiołu ok. 4 %
 • Zawartość siarki ok. 0,4 %
 • Zawartość części lotnych 37-42 %

WĘGIEL ORZECH

 • Wartość opałowa 24000 – 27000  kJ/kg
 • Zawartość popiołu – 5,29 %
 • Zawartość siarki całkowitej  – 0,22 %
 • Wymiar ziarna 70-200 mm
 • Zawartość nadziarna – 10%
 • Zawartość wilgoci całkowitej – 14,4 %

PELLET EKOLLET DIN PLUS

 • pellet sosnowy klasa A1
 • Certyfikat Din plus nr 7A362
 • Średnica 6 mm
 • Wilgotność 6%
 • Popiół 0,5%
 • Wartość opałowa 4,6 kWh/kg
 • Kaloryczność 19-20 MJ/kg

Przy zamówieniach hurtowych złóż zapytanie/zamówienie na stronie.

Dla mniejszych ilości nie prowadzimy sprzedaży wysyłkowej – tylko sprzedaż stacjonarną.

Zapytaj o więcej
Koordynator sprzedaży

tel. 728926347

tel. 663006363

Złóż zamówienie/zapytanie

Po złożeniu zamówienia/zapytania zadzwonimy aby potwierdzić wszystkie dane oraz uzgodnić sposób zapłaty

Koniecznie podaj swój numer telefonu abyśmy mogli się z Tobą skontaktować

Tags: , , , , , , , , , ,

Categorised in: Bez kategorii

This post was written by agzik94@op.pl

Konkurs plastyczny „Mrówkowych Świąt

Grudzień 10, 2020 10:34 am Published by Leave your thoughts

Konkurs plastyczny „Mrówkowych Świąt” Regulamin

UWAGA KONKURS‼🎁🎄
☝ Rodzicu 👫 – pod postem konkursowym wstaw zdjęcie rysunku 🖼 swojego dziecka 🧒👧 na temat:
„Mrówkowych Świąt – Narysuj Mrówkę w Świątecznej Atmosferze” 🎄
(rysunki w dowolnej technice: kredki, mazaki, farby 🖍🖌…)
☝ Wstawiając zdjęcie/skan rysunku podpisz je imieniem oraz wiekiem dziecka.
☝ Zwyciężą 3⃣ Rysunki z największą ilością reakcji ❤👍 Konkurs trwa od 10.12.2020r. do 22.12.2020r. do godz. 12:00
* Konkurs dla dzieci do 13 lat.
☝ Ogłoszenie wyników 22.12.2020r.

REGULAMIN KONKURSU

” Mrówkowych Świąt – Narysuj Mrówkę w Świątecznej Atmosferze „

§ 1 Organizacja

Organizatorem Konkursu pod nazwą „Mrówkowych Świąt – Narysuj Mrówkę w Świątecznej Atmosferze”

 1. dalej („Konkurs”) jest Trans-Pal Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Dzwoli 57b, 23-304 Dzwola („Organizator„)
 2. Konkurs obowiązuje w Markecie Budowlanym „MRÓWKA” w Janowie Lubelskim, Kraśniku, Krasnymstawie, Chełmie, Leżajsku
 3. Konkurs trwa od 10.12.2020 od godziny 12:00 do 22.12.2020 do godziny 12:00
 4. Regulamin Konkursu dostępny będzie w Punkcie Obsługi Klienta Marketu Budowlanego „MRÓWKA” w Janowie Lubelskim (ul. Wałowa 85, 23-300 Janów Lubelski), Kraśniku (ul. Urzędowska 563, 23-210 Kraśnik), Krasnymstawie (ul. Rejowiecka 16, 22-300 Krasnystaw), Chełmie (ul. Zielna 2, 22-100 Chełm), Leżajsku ( ul. Siedlanka 54, 37-300 Leżajsk )

Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspieramy ani powiązany z serwisem www.facebook.com. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc. Informacje podawane przez osobę zgłaszającą udział w Konkursie są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie serwisowi Facebook.

Organizator informuje, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 Kodeksu cywilnego i nabywa własność nagrodzonego dzieła.

 

 • 2 Definicje

Uczestnik – wyłącznie osoba fizyczna, która decyduje się wziąć udział w Konkursie i spełniająca warunki określone w § 3 Regulaminu.

Facebook – serwis społecznościowy, działający pod adresem www.facebook.com, w ramach którego zarejestrowani użytkownicy mogą tworzyć sieci i grupy, dzielić się wiadomościami i zdjęciami oraz korzystać z aplikacji, będący własnością Facebook, Inc.

Użytkownik Facebook – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która po przejściu procedury rejestracyjnej posiada dostęp do usług oferowanych w portalu społecznościowym Facebook.

Profil PSB Mrówka Janów Lubelski – profil Marketu Budowlanego „Mrówka” w Janowie Lubelskim w portalu społecznościowym Facebook, oznaczony jako „PSB Mrówka Janów Lubelski” i dostępny pod adresem: https://www.facebook.com/mrowka.janowlubelski/

Profil PSB Mrówka Kraśnik  – profil Marketu Budowlanego „Mrówka” w Kraśniku w portalu społecznościowym Facebook, oznaczony jako „PSB Mrówka Kraśnik” i dostępny pod adresem: https://www.facebook.com/mrowka.krasnik/

Profil PSB Mrówka Krasnystaw  – profil Marketu Budowlanego „Mrówka” w Krasnymstawie w portalu społecznościowym Facebook, oznaczony jako „PSB Mrówka Krasnystaw” i dostępny pod adresem: https://www.facebook.com/mrowka.krasnystaw/

Profil PSB Mrówka Chełm – profil Marketu Budowlanego „Mrówka” w Chełmie w portalu społecznościowym Facebook, oznaczony jako „PSB Mrówka Chełm” i dostępny pod adresem: https://www.facebook.com/mrowka.chelm/

Profil PSB Mrówka Leżajsk – profil Marketu Budowlanego „Mrówka” w Leżajsku
w portalu społecznościowym Facebook, oznaczony jako „PSB Mrówka Leżajsk” i dostępny pod adresem: https://www.facebook.com/mrowka.lezajsk/

Post Konkursowy – treść zadania konkursowego umieszczonego na Profilu PSB Mrówka Janów Lubelski, PSB Mrówka Kraśnik, PSB Mrówka Krasnystaw, PSB Mrówka Chełm, PSB Mrówka Leżajsk  zawierający Zadanie Konkursowe

Zadanie Konkursowe – zadanie konkursowe dostępne w Poście Konkursowym. Odpowiedź na Zadanie Konkursowe powinna zostać zgłoszona zgodnie z § 4 Regulaminu.

Zgłoszenie Konkursowe – komentarz Uczestnika konkursu pod Postem Konkursowym na Profilu PSB Mrówka Janów Lubelski lub na PSB Mrówka Kraśnik lub na PSB Mrówka Krasnystaw lub na PSB Mrówka Chełm lub PSB Mrówka Leżajsk, zgodna z Regulaminem, zawierający wykonanie zadania. W komentarzu powinien być podany wiek autora rysunku. Zgłoszenia Konkursowe muszą spełniać warunki określone w § 4 Regulaminu. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie odpowiedzi:

 1. związane z tematyką Konkursu,
 2. co do których Uczestnik posiada pełne prawa autorskie,

Komisja Konkursowa – trzech przedstawicieli Organizatora odpowiedzialnych za wytypowanie spośród Uczestników Konkursu zwycięzców Konkursu w oparciu o kryteria wskazane w Regulaminie. Decyzje Komisji Konkursowej zapadają zwykłą większością głosów i są ostateczne.

Terminy pisane w niniejszym Regulaminie wielką literą mają znaczenie nadane im w tym Regulaminie.

 

 

 • 3 Warunki uczestnictwa
 1. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 1. Uczestnik w chwili publikacji Zgłoszenia Konkursowego musi być pełnoletnią osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych oraz mieć miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić poniższe warunki:
 2. odwiedzić Profil PSB Mrówka Janów Lubelski lub profil PSB Mrówka Kraśnik lub profil PSB Mrówka Krasnystaw lub profil PSB Mrówka Chełm pod następującym adresem: https://www.facebook.com/mrowka.janowlubelski/, https://www.facebook.com/mrowka.krasnik/, https://www.facebook.com/mrowka.krasnystaw/, https://www.facebook.com/mrowka.chelm/,

https://www.facebook.com/mrowka.lezajsk/,

 1. zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu,
 2. posiadać status Użytkownika Facebook,
 3. spełnić warunki Zgłoszenia Konkursowego
 1. Każdy Uczestnik Konkursu przed przystąpieniem do niego zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem. Jeżeli Uczestnik nie wyraża zgody na postanowienia Regulaminu, nie powinien uczestniczyć w Konkursie. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją jego Regulaminu.
 1. W Konkursie nie mogą uczestniczyć właściciele, udziałowcy, współwłaściciele lub osoby zatrudnione w jakiejkolwiek formie prawnej u Organizatora, ani członkowie rodzin w/w osób. Przez członków rodzin, o których mowa powyżej, rozumie się: małżonków, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, powinowatych w linii prostej, jak również osoby pozostające z tymi pracownikami i współpracownikami we wspólnym pożyciu albo związane z nimi węzłem przysposobienia lub kurateli.
 1. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny.
 • 4 Zasady rozgrywania Konkursu
 1. Zadaniem Konkursowym jest wykonanie rysunku w dowolnej technice obrazującego własną interpretację Mrówki w Świątecznej Atmosferze. Aby rysunek wziął udział w konkursie należy go opublikować zgodnie z 2. § 4, wraz z określeniem wieku autora rysunku.
 2. Zgłoszenia Konkursowego dokonuje się publikując w formie zdjęcia/skanu rysunek w komentarzu do Postu Konkursowego. Komentarz musi być komentarzem publicznym zawierającym informacje o wieku autora rysunku.
 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 10 grudnia 2020 roku o godzinie 12:00 i trwa do dnia 22 grudnia 2020 do godziny 12:00.
 1. Zgłoszenie Konkursowe nie może naruszać praw innych osób, w szczególności praw autorskich ani dóbr osobistych, ani też być nośnikiem treści pornograficznych, treści o charakterze dyskryminacji rasowej lub innych, które mogą być uznane jako naruszające dobre obyczaje lub prawo oraz nie może być takie samo lub być podobne z hasłem reklamowym innych firm lub marek. Uczestnik oświadcza, że przysługuje mu pełnia praw do Zgłoszenia Konkursowego. Zgłoszenie Konkursowe nie może przedstawiać w szczególności oznaczeń, nazw, firm, producentów, przedsiębiorców innych aniżeli Organizator ani imion i nazwisk osób fizycznych. Nie może ono również zawierać nawiązań do wyrobów tytoniowych ani napojów alkoholowych.
 1. W przypadku, gdy Zgłoszenie Konkursowe umieszczone przez Uczestnika nie będzie spełniało wymogów określonych w niniejszym paragrafie lub gdy osoba trzecia wystąpi do Organizatora z roszczeniami dotyczącymi naruszenia jej dóbr osobistych lub praw autorskich, Organizator ma prawo odmówić przyjęcia Zgłoszenia Konkursowego, informując o tym Uczestnika.
 1. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie więcej niż jeden raz, jednakże może wygrać tylko jedną Nagrodę w Konkursie.
 1. Uczestnik oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do Zgłoszenia Konkursowego, które zamieszcza w komentarzu do Postu Konkursowego.
 1. W przypadku zgłoszenia w Konkursie dwóch takich samych Zgłoszeń przez różnych Uczestników, w Konkursie bierze udział Zgłoszenie, które zostało opublikowane wcześniej, co oznacza w szczególności, że Zgłoszenie opublikowane później może zostać wykluczone z udziału w Konkursie, z zastrzeżeniem punktów powyżej.
 • 5 Ocena Zgłoszeń Konkursowych. Nagrody

 

 1. Spośród Zgłoszeń Konkursowych spełniających wymogi Regulaminu, Komisja Konkursowa wybierze jednego lub więcej zwycięzców z każdego profilu PSB Mrówki na którym zostało ogłoszone Zadanie Konkursowe. Osoby z największą liczbą reakcji zajmują odpowiednio I, II i III nagrodzone miejsce.
 1. Nagrody przyznawane w Konkursie są odpowiednio do zajętego miejsca. Za zajęcie pierwszego osoba otrzymuje: sanki, brelok, gra wodna, kolorowanka, zakładka do książki, odblask, lizak, figurka aniołek, naklejki. Za zajęcie drugiego miejsca osoba otrzymuje: lampka emotka, gra wodna, naklejki, brelok, kolorowanka, zakładka do książki, odblask, lizak, figurka aniołek. Za zajęcie trzeciego miejsca osoba otrzymuje: kubek, figurka aniołek, gra wodna, brelok, zakładka do książki, lizak, kolorowanka. Wyżej wymienione produkty określane są jako „Nagroda”.
 1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 22 grudnia 2020 roku, w komentarzu pod Postem Konkursowym, w oddzielnym poście.
 1. Uczestnik który wygrał zobowiązany jest w ciągu 7 dni kalendarzowych od otrzymania w/w wiadomości, odebrać Nagrodę w markecie budowlanym „Mrówka” w Janowie Lubelskim, Kraśniku, Krasnymstawie, Chełmie, Leżajsku.
 1. Uczestnik zgadza się na publikację nazwy jego Profilu w poście z Wynikami Konkursu.
 1. Jeżeli Zwycięzca Konkursu nie wstawi się po odbiór Nagrody oznacza to rezygnację z Nagrody i Organizator przyzna Nagrodę kolejnemu Uczestnikowi wytypowanemu przez Komisję Konkursową.

 

 1. Nagrody przyznane Uczestnikom Konkursu przez Organizatora nie podlegają wymianie na gotówkę.
 1. Jeden Uczestnik Konkursu może zostać nagrodzony tylko jeden raz w trakcie trwania całego Konkursu pomimo wielokrotnego złożenia Zgłoszenia Konkursowego.
 1. W Konkursie zostaną uwzględnione tylko zgłoszenia spełniające wymogi Regulaminu.
 • 6 Reklamacje

 

 1. Reklamacje odnośnie przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane osobiście lub listownie na adres Organizatora wskazany w § 1 ust. 1, lub za pośrednictwem poczty e-mail na następujący adres: marketing@transpal.pl, w terminie do dnia 05.07.2020 r. (w przypadku zgłoszenia reklamacji listownie decydująca w zakresie powyższego terminu jest data stempla pocztowego).
 1. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w podanym wyżej terminie.
 1. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika (do korespondencji), a także wskazanie podstaw reklamacji wraz z uzasadnieniem.
 1. Reklamacje rozpatruje Organizator w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
 1. O sposobie rozpatrzenia reklamacji reklamujący zostanie powiadomiony w formie pisemnej listem poleconym wysłanym na adres reklamującego lub adres e-mail (w zależności od sposobu złożenia reklamacji przez Uczestnika) w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 • 7 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

 1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Trans-Pal Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Dzwoli pod adresem Dzwola 57b, 23-304 Dzwola (dalej ” Trans-Pal Sp. z o.o. Sp. K.”)
  2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest uzasadniony interes Trans-Pal Sp. z o.o. Sp. K oraz dobrowolne przystąpienie Uczestnika do Konkursu. Podanie danych jest dobrowolne, ale w razie ich niepodania Uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w Konkursie.
 2. Dane osobowe Uczestnika są przetwarzane przez PSB Mrówka Janów Lubelski, PSB Kraśnik, PSB Mrówka Krasnystaw, PSB Mrówka Chełm, PSB Mrówka Leżajsk.

przez czas trwania Konkursu, a następnie w celach archiwalnych na czas zgodny z obowiązującymi przepisami. W przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Trans-Pal Sp. z o.o. Sp. K., a także poprzez marketing bezpośredni, do czasu cofnięcia przez Uczestnika zgody.

 1. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo również prawo w każdym czasie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych w celach marketingowych, statystycznych i analitycznych oraz wobec profilowania.
 2. Dane osobowe Uczestnika Konkursu mogą być w szczególności przekazywane zewnętrznym dostawcom usług (np. podmioty świadczące usługi IT), księgowi, organy administracji oraz sądy.
 3. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi w związku z dokonywanym przez Trans-Pal Sp. z o.o. Sp. K. przetwarzaniem do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – organu sprawującego w Polsce nadzór nad ochroną danych osobowych.
 4. W celu zadawania pytań lub realizacji przysługujących praw dotyczących przetwarzania danych, prosimy o kontakt z powołanym przez Trans-Pal Sp. z o.o. Sp. K. inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: biuro@transpal.pl Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się również wysyłając korespondencję na adres: Trans-Pal Sp. z o.o. Sp. K. Dzwola 57b, 23-304 Dzwola
 • 8 Prawa własności intelektualnej do Zgłoszeń Konkursowych

 

 1. Uczestnik oświadcza, że przysługuje mu wyłączne i nieograniczone prawo autorskie (majątkowe) do Zgłoszenia Konkursowego. Uczestnik zapewnia, iż Zgłoszenie Konkursowe nie jest obciążone żadnymi wadami prawnymi lub fizycznymi, roszczeniami i innymi prawami osób trzecich. W przypadku, gdy którekolwiek z powyższych oświadczeń Uczestnika okaże się nieprawdziwe, Uczestnik zobowiązuje się ponieść wszelkie konsekwencje z tego wynikające, w tym w szczególności zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkich roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw autorskich lub innych praw przez Zgłoszenie Konkursowe Uczestnika.
 1. Pozostałe skutki w zakresie praw autorskich co do Zgłoszenia Konkursowego regulują odpowiednie postanowienia umów wiążących Uczestnika z serwisem Facebook.
 1. Uczestnik poprzez odbiór Nagrody przekazuje w całości prawa autorskie firmie Trans-Pal Sp.z o.o. Sp.K., do utworu stanowiącego Zgłoszenie Konkursowe swojego autorstwa na rzecz Organizatora, bez ograniczeń czasowych, ilościowych oraz terytorialnych, bez możliwości wypowiedzenia, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych na następujących polach eksploatacji:
 2. a) w zakresie rozpowszechniania hasła reklamowego: publiczne wykonanie, wyświetlenie, odtworzenie lub nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie hasła reklamowego w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
 3. b) eksploatację w Internecie, na stronach www, za pośrednictwem łączy telefonicznych lub satelitarnych, przewodowych lub bezprzewodowych, technik cyfrowych lub analogowych,

oraz jednocześnie wyraża zgodę na bezpłatne wykonanie praw autorskich zależnych, w szczególności twórcze przekształcanie, przeróbka lub adaptacja całości lub fragmentów, wielokrotne publikowanie, w tym publikowanie oraz wykorzystywanie ich w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora, a także w celach promocyjnych i marketingowych placówek handlowych działających pod logiem PSB Mrówka Janów Lubelski, PSB Mrówka Kraśnik, PSB Mrówka Krasnystaw, PSB Mrówka Chełm, PSB Mrówka Leżajsk – poprzez wykorzystanie w drukach informacyjnych, reklamowych lub promocyjnych, w reklamie prowadzonej przy wykorzystaniu sieci Internet, w tym mediach społecznościowych, wykorzystanie we wszelkich innych formach komunikacji, promocji lub reklamy oraz oświadcza że, nie będzie wykonywał praw osobistych wobec właściciela autorskich praw majątkowych, zarówno w całości, jak i w zakresie poszczególnych uprawnień objętych wyliczeniem w art. 16, pod groźbą kar 500 zł za każde naruszenie

 1. Uczestnikowi nie przysługuje żadne wynagrodzenie z tytułu przekazania majątkowych praw autorskich, niewykonywania praw osobistych oraz wykonywania praw zależnych.
 • 9 Postanowienia końcowe
 1. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona w markecie budowlanym Mrówka w Janowie Lubelskim, w Mrówce Kraśnik, w Mrówce Krasnystaw, w Mrówce Chełm, w Mrówce Leżajsk pod adresami wskazanym na wstępie Regulaminu. Regulamin jest również dostępny na Profilu PSB Mrówka Janów Lubelski, PSB Mrówka Kraśnik, PSB Mrówka Krasnystaw, PSB Mrówka Chełm, PSB Mrówka Leżajsk w zakładce Notatki.
 1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z Regulaminem, z dobrymi obyczajami, naruszają uzasadnione interesy Organizatora lub osób publicznych, naruszają prawa autorskie osób trzecich, godzą w wizerunek Organizatora lub są sprzeczne z prawem i nie nadają się do publicznego rozpowszechniania z uwagi na to, że zawierają np. elementy związane z przemocą, dyskryminacją, nagością, narkotykami, nałogami lub pornografią.
 1. Wszelkie uwagi dotyczące uczestnictwa w Konkursie można zgłaszać pod adresem Organizatora wskazanym na wstępie Regulaminu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres: marketing@transpal.pl
 1. W przypadku przesłania reklamacji lub jakiegokolwiek innego komunikatu pocztą, o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.
 1. Uczestnikom nagrodzonym w Konkursie oprócz nagrody przewidzianej Regulaminem nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie (w tym z tytułu przeniesienia praw autorskich do Zgłoszenia Konkursowego).
 1. Wszelkie spory wynikające z konkursu, niniejszego regulaminu oraz innych roszczeń z nimi związanych, w tym praw autorskich będzie rozstrzygać sąd właściwy dla siedziby Organizatora. Prawem właściwym jest prawo polskie. W sprawach, które nie reguluje niniejszy regulamin zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Tags: , ,

Categorised in: Bez kategorii

This post was written by agzik94@op.pl

Gazetka Grudzień 2020 PSB Mrówka

Grudzień 2, 2020 9:42 am Published by Leave your thoughts

Gazetka Grudzień 2020

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą promocyjną, która obowiązuje od 04.12 do  20.12

Bądź na bieżąco z naszymi aktualnościami i śledź nasz profil na Facebook'u:

PSB Mrówka Janów Lubelski: https://www.facebook.com/mrowka.janowlubelski/

PSB Mrówka Kraśnik: https://www.facebook.com/mrowka.krasnik/

PSB Mrówka Krasnystaw:  https://www.facebook.com/mrowka.krasnystaw/

PSB Mrówka Chełmhttps://www.facebook.com/mrowka.chelm/

PSB Mrówka Leżajsk https://www.facebook.com/mrowka.lezajsk/

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Categorised in: Bez kategorii

This post was written by agzik94@op.pl

Gazetka Październik 2020 PSB Mrówka

Październik 1, 2020 11:56 am Published by Leave your thoughts

Gazetka Październik 2020

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą promocyjną, która obowiązuje od

2.10 do 17.10

Bądź na bieżąco z naszymi aktualnościami i śledź nasz profil na Facebook'u:

PSB Mrówka Janów Lubelski: https://www.facebook.com/mrowka.janowlubelski/

PSB Mrówka Kraśnik: https://www.facebook.com/mrowka.krasnik/

PSB Mrówka Krasnystaw:  https://www.facebook.com/mrowka.krasnystaw/

PSB Mrówka Chełmhttps://www.facebook.com/mrowka.chelm/

PSB Mrówka Leżajsk https://www.facebook.com/mrowka.lezajsk/

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Categorised in: Bez kategorii

This post was written by agzik94@op.pl

Gotowa gładź szpachlowa Cekol

Wrzesień 9, 2020 10:51 am Published by Leave your thoughts

PROMOCJA!

Przy zakupie 3 opakowań gładzi Cekol F-16 finisz 20 kg ZYSKUJESZ  wałek do nakładania gładzi!

W ofercie promocyjnej PSB Mrówka Janów Lubelski, PSB Mrówka Kraśnik, PSB Mrówka Krasnystaw, PSB Mrówka Chełm, PSB Mrówka Leżajsk:

Cekol F-16 Finish

Gotowa do użycia

Biała

Do obróbki na mokro

Bez gruntowania

CEKOL F-16 Finisz

jest gotową do użycia gładzią szpachlową, do obróbki metodą zacierania na mokro. Jest lekka do szlifowania, w przypadku zastosowania tradycyjnej metody obróbki. CEKOL F-16 Finisz można stosować wewnątrz budynków w pomieszczeniach suchych, na podłożach betonowych, gipsowych, płytach gipsowo-kartonowych, wysezonowanych tradycyjnych tynkach cementowo – wapiennych oraz akrylowych powłokach malarskich, charakteryzujących się dużą przyczepnością do podłoża.

3 SPOSOBY NA FINISZ!

Wybierając bezpyłową gładź szpachlową CEKOL F-16 Finisz nie musicie się martwić bałaganem oraz sposobem aplikacji – możecie ją nakładać pacą, wałkiem lub przy pomocy agregatu

Dlaczego warto sięgać po gładź szpachlową Cekol F-16?

 • Prosta, szybka i skuteczna aplikacja
 • Bez pyłu,
 • bez bałaganu
 • bez stresu

Bądź na bieżąco z naszymi aktualnościami i śledź nasz profil na Facebook’u:

PSB Mrówka Janów Lubelski: https://www.facebook.com/mrowka.janowlubelski/

PSB Mrówka Kraśnikhttps://www.facebook.com/mrowka.krasnik/

PSB Mrówka Krasnystaw:  https://www.facebook.com/mrowka.krasnystaw/

PSB Mrówka Chełmhttps://www.facebook.com/mrowka.chelm/

PSB Mrówka Leżajsk https://www.facebook.com/mrowka.lezajsk/

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Categorised in: Bez kategorii

This post was written by agzik94@op.pl

Instalacja Fotowoltaiczna

Wrzesień 4, 2020 10:42 am Published by Leave your thoughts

Instalacja fotowoltaiczna w firmie TRANS-PAL Sp. z o.o.
Sp. Komandytowa

Tags: ,

Categorised in: Bez kategorii

This post was written by agzik94@op.pl

Gazetka Wrzesień 2020 PSB Mrówka

Wrzesień 3, 2020 9:05 am Published by Leave your thoughts

Gazetka Wrzesień 2020

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą promocyjną, która obowiązuje od 04.09 do 19.09

Bądź na bieżąco z naszymi aktualnościami i śledź nasz profil na Facebook'u:

PSB Mrówka Janów Lubelski: https://www.facebook.com/mrowka.janowlubelski/

PSB Mrówka Kraśnik: https://www.facebook.com/mrowka.krasnik/

PSB Mrówka Krasnystaw:  https://www.facebook.com/mrowka.krasnystaw/

PSB Mrówka Chełmhttps://www.facebook.com/mrowka.chelm/

PSB Mrówka Leżajsk https://www.facebook.com/mrowka.lezajsk/

Tags: , , , , , , , , ,

Categorised in: Bez kategorii

This post was written by agzik94@op.pl

Gazetka Sierpień 2020 PSB Mrówka

Sierpień 6, 2020 2:22 pm Published by Leave your thoughts

Gazetka Sierpień 2020

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą promocyjną, która obowiązuje od 07.08 do 22.08

Bądź na bieżąco z naszymi aktualnościami i śledź nasz profil na Facebook’u:

PSB Mrówka Janów Lubelski: https://www.facebook.com/mrowka.janowlubelski/

PSB Mrówka Kraśnik: https://www.facebook.com/mrowka.krasnik/

PSB Mrówka Krasnystaw:  https://www.facebook.com/mrowka.krasnystaw/

PSB Mrówka Chełmhttps://www.facebook.com/mrowka.chelm/

PSB Mrówka Leżajsk https://www.facebook.com/mrowka.lezajsk/

Tags: , , , , , , , ,

Categorised in: Bez kategorii

This post was written by agzik94@op.pl

Blaupunkt – renomowana marka w Mrówce!

Lipiec 17, 2020 1:50 pm Published by Leave your thoughts

Marka Blaupunkt jest jednym z najpopularniejszych niemieckich producentów audio, video oraz innych sprzętów elektronicznych, które charakteryzuje: niemiecka jakość, precyzja wykonania oraz nowoczesny design  To firma o międzynarodowej renomie i wieloletnim doświadczeniu.  Blaupunkt – rozwiązanie na każdą kieszeń.

W ofercie PSB Mrówka Janów Lubelski, PSB Mrówka Kraśnik, PSB Mrówka Krasnystaw, PSB Mrówka Chełm, PSB Mrówka Leżajsk:

Blender ręczny 

Mocny, cichy silnik stałoprądowy, 1000 W, Płynna regulacja prędkości, Zdejmowana stalowa nasadka rozdrabniająca, Wyprofilowanie nasadki rozdrabniającej i ostrzy pozwala uzyskać efektywny przepływ rozdrabnianego jedzenia, Poczwórne ostrze pokryte tytanem, Akcesoria: Kubek z miarką, ubijak

Czajnik elektryczny 

Pojemność: 1,7l, min 0,5l, Obrotowa podstawa, płaskie dno, Wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego bezpiecznego dla zdrowia (BPA-free), Automatyczne wyłączenie po zagotowaniu wody, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Filtr osadów wapiennych.

Czajnik elektryczny 

Pojemność: 1,7l, min 0,5l obrotowa podstawa, płaskie dno, wykonany ze szkła borowokrzemowego (o zwiększonej odporności cieplnej i mechanicznej, mniej podatnego na odkładanie się osadów)

 

Przelewowy ekspres do kawy

Zbiornik na wodę: 0,65 l (4-6 filiżanek), funkcja podgrzewania dzbanka, płyta grzejna pokryta nieprzywierającą warstwą, automatyczne wyłączanie urządzenia po 40 minutach, w zestawie filtr nylonowy, wielokrotnego użytku.

Opiekacz do kanapek

Opieka 4 trójkątne kanapki (2 kromki), Płyty grzejne pokryte powłoką nieprzywierającą, Wysokiej jakości bezpieczna dla zdrowia powłoka nieprzywierająca bez PFOA, Automatyczna regulacja temperatury, Lampki kontrolne wskazujące stan pracy urządzenia, Klips blokujący pokrywę, Nienagrzewająca się obudowa.

Maszynka do mielenia mięsa

Wysoka wydajność mielenia, do 2,2 kg/min, Efektywny silnik z mocą chwilową do 2000 W, Dwie prędkości mielenia i funkcja rewers, 3 sita ze stali nierdzewnej wysokiej twardości (SUS420) o średnicach otworów: 3, 5, 7 mm, Metalowa komora mielenia i tacka podajnika, Cicha praca do 80 dB, Wysokiej jakości materiały bezpieczne dla zdrowia (BPA-free)

Młynek do kawy

Wysoka moc maksymalna 200W, Szybkie mielenie, Odłączana stalowa komora mieląca, Pojemność do 85g ziaren kawy.

Odkurzacz pionowy

Mocny silnik o napięciu 22,2V, Wytrzymały akumulator litowy, czas pracy do 45 minut, Łatwiejsze zbieranie kurzu dzięki elektro-szczotce, Elektro-szczotka z oświetleniem LED, Zbiornik na kurz 0,6l, Cyklonowa separacja kurzu, Potrójne filtrowanie powietrza, Filtr HEPA

Odkurzacz bezworkowy

Pojemności zbiornika na kurz 1,2l, Zwijacz przewodu, przewód 5m, Regulacja mocy ssania w uchwycie, Filtr HEPA H13, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Poziomy i pionowy system parkowania, Klasa energetyczna A, DpuHF A, DpuC D, Reemission: A, Głośność poniżej 77dB, Akcesoria: Ssawko-szczotka uniwersalna, ssawka typu pędzel, ssawka szczelinowa, metalowa rura teleskopowa

Suszarka do włosów

Trzystopniowa regulacja temperatury nadmuchu, Dwustopniowa regulacja prędkości nadmuchu, Zimny nadmuch, Składana rączka

Suszarka do włosów

Profesjonalny silnik zmiennoprądowy, Trzystopniowa regulacja temperatury nadmuchu, Dwustopniowa regulacja prędkości nadmuchu, Zimny nadmuch, Jonizacja, Wąski koncentrator o szerokości 1 cm, Dyfuzor, Zdejmowalny filtr siatkowy

Szczoteczka soniczna

Dynamiczne czyszczenie zębów dzięki technologii UltraSonic Vibration oraz do 32 000 ruchów szczotkujących na minutę, 3 tryby pracy: delikatny, codzienny i masujący, Dwuminutowy timer, 30-sto sekundowy mikro-timer pozwalający równomiernie myć strefy jamy ustnej, Funkcja ochrony przed zbyt mocnym dociskiem szczoteczki (zmniejsza intensywność wibracji), PerfoBrush idealnie masuje dziąsła i usuwa płytkę nazębną oraz przebarwienia i osady, 3 końcówki w zestawie (wymienne, dostępne akcesorium ACC024)

Waga personalna z funkcją pomiaru tkanek

Maksymalne obciążenie 150kg, podziałka 0,1kg, Wyświetlacz 74 x 35,6mm, Automatyczne wyłączanie, Pomiar tkanek: tłuszczowej, kostnej, mięśniowej oraz nawodnienia, Wylicza dzienne zapotrzebowanie na kalorie, Pamięć: 12 profili

Żelazko parowe

Strumień pary: do 25 g/min, Wyrzut pary: do 80 g/min, Stopa pokryta teflonem, Wielkość stopy żelazka: 20,6 x 11,3 cm, Długość kabla zasilającego: 1,9 m, Funkcje: anti-calc, anti-drip (blokada kapania), samooczyszczenie, Zbiornik na wodę 200 ml

Żelazko parowe

Strumień pary do 40g/min, Wyrzut pary do 100g/min, Ceramiczna stopa, Wielkość stopy żelazka: 24 x 12,7 cm, Długość kabla zasilającego: 3m, Funkcje: anti-calc, anti-drip (blokada kapania), samooczyszczenie, Zbiornik na wodę 380ml

Gofrownica

Wypieka 2 gofry na raz, Płyty grzejne pokryte powłoką nieprzywierającą, Wysokiej jakości bezpieczna dla zdrowia powłoka nieprzywierająca bez PFOA, Automatyczna regulacja temperatury, Lamki kontrolne wskazujące stan pracy urządzenia, Klips blokujący pokrywę, Nienagrzewająca się obudowa

Toster

Moc 800 W, Funkcja samoczynnego centrowania pieczywa- proces opiekania sterowany elektronicznie, samoczynne wyłączanie i wysunięcie pieczywa, Zabezpieczenie przeciw zaklinowaniu, Tacka na okruchy, Płynna 6-cio stopniowa regulacja czasu opiekania, Wysoki podnośnik pieczywa, 3 diody kontrolne, Nienagrzewająca się obudowa- przeciwpoślizgowe nóżki.

Blender ręczny

Mocny, cichy silnik stałoprądowy, 1000W, Płynna regulacja prędkości, Zdejmowana stalowa nasadka rozdrabniająca, Wyprofilowanie nasadki rozdrabniającej i ostrzy pozwala uzyskać efektywny przepływ rozdrabnianego jedzenia, Poczwórne ostrze pokryte tytanem, Akcesoria: Kubek z miarką, rozdrabniacz

Dlaczego warto sięgać po urządzenia marki Blaupunkt?

– cieszą się bardzo dobrymi opiniami użytkowników

–  spełniają najwyższe oczekiwania

– cechuje je jakość niemiecka, precyzja wykonania oraz nowoczesny design

–  na każdą kieszeń,

Bądź na bieżąco z naszymi aktualnościami i śledź nasz profil na Facebook’u:

PSB Mrówka Janów Lubelski: https://www.facebook.com/mrowka.janowlubelski/

PSB Mrówka Kraśnikhttps://www.facebook.com/mrowka.krasnik/

PSB Mrówka Krasnystaw:  https://www.facebook.com/mrowka.krasnystaw/

PSB Mrówka Chełmhttps://www.facebook.com/mrowka.chelm/

PSB Mrówka Leżajsk https://www.facebook.com/mrowka.lezajsk/

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Categorised in: Bez kategorii

This post was written by agzik94@op.pl

Gazetka Lipiec 2020 PSB Mrówka

Czerwiec 26, 2020 10:58 am Published by Leave your thoughts

Gazetka Lipiec 2020

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą promocyjną, która obowiązuje od 03.07 do  11.07

Bądź na bieżąco z naszymi aktualnościami i śledź nasz profil na Facebook’u:

PSB Mrówka Janów Lubelski: https://www.facebook.com/mrowka.janowlubelski/

PSB Mrówka Kraśnik: https://www.facebook.com/mrowka.krasnik/

PSB Mrówka Krasnystaw:  https://www.facebook.com/mrowka.krasnystaw/

PSB Mrówka Chełmhttps://www.facebook.com/mrowka.chelm/

PSB Mrówka Leżajsk https://www.facebook.com/mrowka.lezajsk/

Tags: , , , , , , , ,

Categorised in: Bez kategorii

This post was written by agzik94@op.pl

Promocja Farby Magnat – Mrówka Chełm

Czerwiec 4, 2020 12:30 pm Published by Leave your thoughts

📣 OFERTA SPECJALNA

Kup Magnat Creative 5l lub 2 x 2,5l i odbierz za 1zł Magnat Ultra Matt 2,5l.

Kreatywne kolory na ściany, matowa biel do sufitu!

Kolory nadadzą wnętrzom charakteru, a śnieżnobiała farba… zawsze się przyda ! Zestaw idealny💪

⏰ Promocja trwa do 12.06.2020r. lub do wyczerpania zapasów.

Oferta ważna w PSB Mrówka w Chełmie przy ulicy Zielnej 2.  Kontakt telefoniczny do Biura Obsługi Klienta: 506 804 896

Bądź na bieżąco z promocjami i aktualnościami i śledź nasz profil na Facebook’u: https://www.facebook.com/mrowka.chelm

 

 

 

 

 

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

Categorised in: Bez kategorii

This post was written by agzik94@op.pl

Gazetka Czerwiec 2020 PSB Mrówka

Czerwiec 2, 2020 3:49 pm Published by Leave your thoughts

Gazetka Czerwiec 2020

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą promocyjną, która obowiązuje od 05.06 do  20.06

Bądź na bieżąco z naszymi aktualnościami i śledź nasz profil na Facebook'u:

PSB Mrówka Janów Lubelski: https://www.facebook.com/mrowka.janowlubelski/

PSB Mrówka Kraśnik: https://www.facebook.com/mrowka.krasnik/

PSB Mrówka Krasnystaw:  https://www.facebook.com/mrowka.krasnystaw/

PSB Mrówka Chełmhttps://www.facebook.com/mrowka.chelm/

PSB Mrówka Leżajsk https://www.facebook.com/mrowka.lezajsk/

Tags: , , , , , , ,

Categorised in: Bez kategorii

This post was written by agzik94@op.pl

Pellet drzewny Ekollet Din Plus Polski produkt

Maj 13, 2020 9:01 am Published by Leave your thoughts

Pellet drzewny Ekollet Din Plus

Oferujemy wysokiej jakości Pellet Ekollet sosnowy Polskiego producenta, który spełnia wszystkie wymagania dotyczące ekologii – wysoka czystość i doskonałe parametry spalania

Charakterystyka:

– 1 opak. – 15 kg

– Klasa A1

– Certyfikat Din plus nr 7A362

– Średnica 6 mm

– Wilgotność 6%

– Popiół 0,5%

– Wartość opałowa 4,6 kWh/kg

– Kaloryczność 19-20 MJ/kg

– paleta 70 worków

Dostępny w PSB Mrówka Leżajsk, PSB Trans-Pal w Dzwoli, PSB Mrówka Krasnystaw, PSB Mrówka Chełm, PSB Mrówka Janów Lubelski

Możliwość zakupu przez Internet, linki poniżej:

Allegro: https://allegro.pl/oferta/pellet-drzewny-ekollet-din-plus-polski-produkt-9236540765?reco_id=efd56c8a-94e3-11ea-85dc-000af7f61150&sid=041047f9c36843e364ecb91b45c568a2755aa386fe7e14ee7421a14291fbf951

Gumtree: https://www.gumtree.pl/a-kominki/janow-lubelski/pellet-drzewny-ekollet-din-plus-polski-produkt/1007055950400912486217109

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,

Categorised in: Bez kategorii

This post was written by agzik94@op.pl

Gazetka Maj 2020 PSB Mrówka

Maj 2, 2020 10:06 am Published by Leave your thoughts

Gazetka Maj 2020

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą promocyjną, która obowiązuje od 02.05 do  9.05

Bądź na bieżąco z naszymi aktualnościami i śledź nasz profil na Facebook'u:

PSB Mrówka Janów Lubelski: https://www.facebook.com/mrowka.janowlubelski/

PSB Mrówka Kraśnik: https://www.facebook.com/mrowka.krasnik/

PSB Mrówka Krasnystaw:  https://www.facebook.com/mrowka.krasnystaw/

PSB Mrówka Chełmhttps://www.facebook.com/mrowka.chelm/

Tags: , , , , , , ,

Categorised in: Bez kategorii

This post was written by agzik94@op.pl

Zamów towar przez telefon lub e-maila

Kwiecień 3, 2020 3:33 pm Published by Leave your thoughts

Categorised in: Bez kategorii

This post was written by agzik94@op.pl

Gazetka Kwiecień 2020 PSB Mrówka

Marzec 31, 2020 1:26 pm Published by Leave your thoughts

Gazetka Kwiecień 2020

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą promocyjną, która obowiązuje od 03.04 do  18.04

Bądź na bieżąco z naszymi aktualnościami i śledź nasz profil na Facebook’u:

PSB Mrówka Janów Lubelski: https://www.facebook.com/mrowka.janowlubelski/

PSB Mrówka Kraśnik: https://www.facebook.com/mrowka.krasnik/

PSB Mrówka Krasnystaw:  https://www.facebook.com/mrowka.krasnystaw/

PSB Mrówka Chełmhttps://www.facebook.com/mrowka.chelm/

Tags: , , , , , , ,

Categorised in: Bez kategorii

This post was written by agzik94@op.pl

Gazetka Marzec 2020 PSB Mrówka

Marzec 5, 2020 9:01 am Published by Leave your thoughts

Gazetka Marzec 2020

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą promocyjną, która obowiązuje od 06.03 do 21.03

Bądź na bieżąco z naszymi aktualnościami i śledź nasz profil na Facebook'u:

PSB Mrówka Janów Lubelski: https://www.facebook.com/mrowka.janowlubelski/

PSB Mrówka Kraśnik: https://www.facebook.com/mrowka.krasnik/

PSB Mrówka Krasnystaw:  https://www.facebook.com/mrowka.krasnystaw/

PSB Mrówka Chełmhttps://www.facebook.com/mrowka.chelm/

Tags: , , , , , , ,

Categorised in: Bez kategorii

This post was written by agzik94@op.pl

Wełna Mineralna URSA

Styczeń 14, 2020 2:37 pm Published by Leave your thoughts

Wyroby ze szklanej wełny mineralnej do izolacji termicznej, akustycznej i ogniochronnej w budownictwie. Doskonałe własności izolacyjne wełny utrzymują ciepło w pomieszczeniu w okresie zimowym oraz zapewniają przyjemny chłód w okresie upałów. URSA chroni również przed niechcianym hałasem, a jako materiał niepalny o klasie reakcji na ogień A1 (niepalne) skutecznie redukuje ryzyko wystąpienia pożaru. Wełna mineralna URSA dostępna w naszych Marketach PSB Mrówka: Janów Lubelski, Kraśnik, Krasnystaw, Chełm oraz w PSB Trans-Pal w Dzwoli.

URSA PROFESJONALNA 34

 • Mata izolacyjna z mineralnej wełny szklanej w rolce. Produkt jest paroprzepuszczalny, kompresowany, posiada wytrasowane linie przerywane pomagające w precyzyjnym przycinaniu materiału
 • Właściwości:
  • współczynnik przewodzenia ciepła λD = 0,034 W/mK;
  • włókna wyjątkowo sprężyste – materiał skutecznie klinuje się bez podwiązywania w zależności od rozstawu krokwi;
  • klasyfikacja reakcji na ogień – A1 wg PN-EN 13501-1 / materiał niepalny.
 • Dostępny w 3 grubościach.
 • Produkt rekomendowany do izolacji termicznej, akustycznej i ogniochronnej dachu skośnego.

URSA STANDARDOWA 38

 • Mata izolacyjna z mineralnej wełny szklanej w rolce. Produkt jest paroprzepuszczalny oraz kompresowany.
 • Właściwości:
  • współczynnik przewodzenia ciepła λD = 0,038 W/mK;
  • klasyfikacja reakcji na ogień – A1 wg PN-EN 13501-1 / materiał niepalny.
 • Dostępny w 3 grubościach.

URSA BUDŻETOWA 44

 • Mata izolacyjna z mineralnej wełny szklanej w rolce. Produkt jest paroprzepuszczalny oraz kompresowany.
 • Właściwości:
  • współczynnik przewodzenia ciepła λD = 0,044 W/mK;
  • klasyfikacja reakcji na ogień – A1 wg PN-EN 13501-1 / materiał niepalny.
 • Dostępny w 3 grubościach.

Izolacja dachu skośnego wełną mineralną URSA

Jakie są korzyści z zastosowania wełny URSA?

Dzięki stosowaniu produktów URSA do izolacji budynku oszczędzasz na rachunkach za ogrzewanie zimą i masz przyjemny chłód latem (jeśli używasz klimatyzacji to oszczędzasz także na rachunkach za energię elektryczna latem). Dzięki wełnie URSA osiągany jest również komfort akustyczny domowników oraz bezpieczeństwo wynikające z niepalności produktu. Wełna szklana jest jednym z najbardziej przyjaznych środowisku materiałów. Jej zastosowanie znacznie ogranicza np.: wydzielanie CO2 do atmosfery i ilość wydobywanych surowców służących do wytwarzania energii.


Co to jest lambda λ?

λ jest współczynnikiem przewodzenia ciepła. Charakteryzuje on dany materiał. Im λ jest mniejsza, tym materiał jest lepszym izolatorem – przepuszcza mniej ciepła. Lambda wyrażona jest w [W/mK]. Współczynnik ten należy rozumieć w ten sposób, że określa on ilość ciepła wyrażoną w [W] (watach) na godzinę – przechodzącą przez warstwę o grubości 1 metra [m] i powierzchni 1 m2 przy różnicy temperatury po obu stronach materiału wynoszącej jeden stopień [K] (stopień Kelvina). Dla wyrobów URSA zawiera się w przedziale 0,031÷0,045.


Co to jest opór cieplny R?

Opór cieplny R charakteryzuje materiał o określonej grubości. Im wyższa wartość oporu cieplnego tym warstwa ma lepsze właściwości izolacyjne. R wyrażone jest w [m2K/W]. Im lepsza lambda (niższa) i większa grubość materiału, tym lepszy opór cieplny warstwy. Wartości oporu R dla wełen URSA mieszczą się w przedziale 1,11 ÷ 6,45.

Co to jest współczynnik przenikania ciepła U?

Współczynnik przenikania ciepła U charakteryzuje daną przegrodę budowlaną. U jest wyrażone w [W/m2K]. Im niższa wartość U tym lepsze właściwości izolacyjne (mniejsze straty energii przez daną przegrodę). U maksymalne dla poszczególnych przegród określa odpowiednie rozporządzenie Ministra Budownictwa (tzw. Warunki Techniczne), narzucając wytyczne projektowe i tak np.: dla dachu skośnego od 2017 roku jest to 0,18 [W/m2K], a od 2021 r. będzie wynosić 0,15 [W/m2K].

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,

Categorised in: Bez kategorii

This post was written by agzik94@op.pl

Gazetka Grudzień 2019 PSB Mrówka

Listopad 27, 2019 11:34 am Published by Leave your thoughts

Gazetka Grudzień 2019

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą promocyjną, która obowiązuje od 29.11 do 15.12

Tags: , , , , ,

Categorised in: Bez kategorii

This post was written by agzik94@op.pl

Gazetka Listopad 2019 PSB Mrówka

Listopad 4, 2019 10:44 am Published by Leave your thoughts

Gazetka Listopad 2019

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą promocyjną, która obowiązuje od 08.11  do 24.11

Tags: , , , , ,

Categorised in: Bez kategorii

This post was written by agzik94@op.pl

Promocja Magnat – kubek za 1 zł

Październik 17, 2019 3:29 pm Published by Leave your thoughts

☕ Już od 18.10 do 31.10 świetna promocja! Nie zwlekaj, zgarnij kubek za 1 zł! Promocja obejmuje PSB Mrówka: Janów Lubelski, Kraśnik, Krasnystaw, Chełm.

Tags: , , , , , , , , , , ,

Categorised in: Bez kategorii

This post was written by agzik94@op.pl

Praca czeka na Ciebie

Październik 8, 2019 1:28 pm Published by Leave your thoughts

PSB Mrówka w Kraśniku to Market Budowlany cieszący się dużym zainteresowaniem wśród klientów.
W swoim asortymencie posiadamy szeroki wybór produktów dla domu i ogrodu 
🔷 Jeżeli szukasz ciekawej pracy, lubisz kontakt z ludźmi, chętnie pracujesz w zespole – Czekamy na Ciebie!

Tags: , , ,

Categorised in: Bez kategorii

This post was written by agzik94@op.pl

Gazetka Październik 2019 PSB Mrówka

Październik 1, 2019 10:20 am Published by Leave your thoughts

Gazetka Październik 2019

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą promocyjną, która obowiązuje od 04.10  do 19.10

Tags: , , , , ,

Categorised in: Bez kategorii

This post was written by agzik94@op.pl

Gazetka wrzesień

Gazetka Wrzesień 2019 PSB Mrówka

Wrzesień 3, 2019 3:00 pm Published by Leave your thoughts

Gazetka Wrzesień 2019

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą promocyjną, która obowiązuje od 06.09  do 21.09

Tags: , , , , ,

Categorised in: Bez kategorii

This post was written by agzik94@op.pl

transpal wrzesień

Gazetka Wrzesień 2019 Trans-Pal Dzwola

Wrzesień 3, 2019 9:10 am Published by Leave your thoughts

Gazetka Wrzesień 2019

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą promocyjną, która obowiązuje od 06.09 do 28.09

Tags: , , , , , , , ,

Categorised in: Bez kategorii

This post was written by agzik94@op.pl

Elektronarzędzia Dedra SAS+ALL

Sierpień 27, 2019 4:00 pm Published by Leave your thoughts

Stwórz własny zestaw SAS+ALL

Jeden akumulator – wiele możliwości!

Wychodząc naprzeciw dzisiejszym potrzebom użytkowników i bacznie obserwując światowe trendy technologiczne, DEDRA stworzyła zupełnie nową linię elektronarzędzi akumulatorowych. DEDRA SAS+ALL to nowoczesne rozwiązanie, którego sercem jest system JEDNEGO akumulatora. Dzięki temu, niezależnie od tego czy jesteś wysokiej klasy fachowcem czy majsterkowiczem, z pomocą DEDRA SAS+ALL, z jedną baterią, masz do dyspozycji szeroką gamę wydajnych elektronarzędzi akumulatorowych, które ułatwią Ci pracę.

W naszej ofercie:

 • Akumulator Li-Ion 18 V 2.0 Ah i 4.0 Ah, 
 • Ładowarka 60W, 
 • Wiertarko-wkrętarka 18V Li-Ion, 
 • Zakrętarka udarowa 18V Li-Ion,
 • Młot udarowo-obrotowy 18V,
 • Szlifierka kątowa 125mm 18V, 
 • Wyrzynarka 18V.

Pozostałe elektronarzędzia SAS + ALL na zamówienie klienta. 

Jeżeli jesteś zainteresowany/a konkretnym elektronarzędziem będziesz mógł/a go osobiście sprawdzić na pokazie narzędzi DEDRA, które odbędzie się w naszych marketach PSB Mrówka:

 • 04.09 PSB Mrówka Kraśnik od 11.00 do 13.00
 • 04.09 PSB Mrówka Janów Lubelski od 14.00 do 16.00
 • 05.09 PSB Mrówka Chełm od 9.30 do 11.00
 • 05.09 PSB Mrówka Krasnystaw od 12.00 do 14.00

DEDRA SAS+ALL – to się opłaca!

Oszczędzasz czas!
Koniec z plączącymi się kablami,  
szukaniem gniazdka lub przedłużacza!

Oszczędzasz pieniądze! 
Nowe elektronarzędzia tańsze o cenę kolejnego akumulatora!

Oszczędzasz nerwy, zyskując ład i porządek!  
Jedna ładowarka, jeden akumulator, wiele narzędzi!

Oszczędzasz środowisko! 
Mniej akumulatorów dzisiaj to mniej elektrośmieci jutro!

https://sas.dedra.pl/

Tags: , , , , , , ,

Categorised in: Bez kategorii

This post was written by agzik94@op.pl

v33 farby renowacyjne

V33 – farby renowacyjne

Lipiec 30, 2019 11:47 am Published by Leave your thoughts

Twoja kuchnia wymaga remontu? Myślisz o nowej aranżacji łazienki? Dzięki farbom renowacyjnym V33 Polska w szybki i tani sposób zmienisz wystrój swojego mieszkania. Na stronie http://v33-renowacja.pl/wizualizer-kuchnia/ możesz dowolnie miksować kolory mebli, płytek i podłogi, żeby wybrać efekt, który najbardziej Ci odpowiada!

RENOWACJA PŁYTKI CERAMICZNE

Doskonała farba do odnowienia ściennych płytek łazienkowych, listew ceramicznych, luksferów.

RENOWACJA KUCHNIA I MEBLE KUCHENNE

Doskonała farba do odnowienia mebli kuchennych z drewna pokrytego farbą lub lakierem, z laminatów, sklejki, oraz ściennych płytek kuchennych.

RENOWACJA PŁYTKI PODŁOGOWE

Farba do odnowienia płytek podłogowych, podłóg marmurowych, gresowych, granitowych itp. Bezpośrednio na podłoże: bez usuwania starych powłok, bez warstwy podkładowej.

Tags: , , , , , , , , ,

Categorised in: Bez kategorii

This post was written by agzik94@op.pl

gazetka sierpień 2019

Gazetka Sierpień 2019

Lipiec 29, 2019 3:14 pm Published by Leave your thoughts

Gazetka Sierpień 2019

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą promocyjną, która obowiązuje od 02.08  do 17.08

Tags: , , , , ,

Categorised in: Bez kategorii

This post was written by agzik94@op.pl

poliwęglan gutta

Płyty komorowe z poliwęglanu – Gutta Polska

Lipiec 26, 2019 1:26 pm Published by Leave your thoughts

Płyty komorowe z poliwęglanu idealne na przeszklenia łukowe, balkony, ściany, świetliki, zadaszenia tarasów, pasaży, ogrodów zimowych, pergoli, werand. Główne zalety to: wysoka wartość izolacyjna, wytrzymały na uderzenia, odporny na działanie gradu, długa żywotność, odporny na warunki pogodowe, odporny na działanie temperatur.

Materiał

Jeśli chcą Państwo w interesujący sposób zadaszyć np. ogród zimowy, basen lub pergolę, wówczas nabywając wysoko jakościowe poliwęglanowe płyty komorowe guttagliss dual dokonują Państwo prawidłowego wyboru. Płyty nadają się również do zastosowań jako obudowy ścian lub pionowe pasy doświetlające.

Płyty komorowe guttagliss dual są produkowane z poliwęglanu, zawierają dodatkową warstwę ochronną, która zapewnia doskonałą odporność na działanie czynników atmosferycznych i promieniowania ultrafioletowego.

Montaż

Płyty zabezpieczone są obustronnie folią polietylenową. W trakcie montażu należy ja odsunąć w miejscach styku z profilami. Całość folii zdjąć po ukończeniu montażu.
Systemy montażu nie są samonośne i wymagają w każdym razie konstrukcji nośnej.
Prosimy o konieczne przestrzeganie następującej instrukcji montażu. Przed rozpoczęciem montażu prosimy o jej całkowite przeczytanie i zastosowanie do montażu tylko naszych oryginalnych dodatków.

Nachylenie dachu : regularne nachylenie wynosi 7°
Konstrukcja nośna: drewno, metal
Powierzchnie krokwi: należy pomalować na biało lub okleić taśmą odbijającą światło aby uniknąć zarysowań i deformacji. W razie zastosowania środków impregnujących do ochrony drewna, drewno należy wysuszyć i przewietrzyć aby uniknąć przebarwień.

Odstępy podparcia są zależne od strefy obciążenia wiatrem i śniegiem oraz kąta nachylenia dachu. Przykłady prosimy porównać w tabelach.

Przycinanie

Piłą ręczną lub wysokoobrotową piłą tarczową o drobnych nierozwartych zębach. Prosimy zwrócić uwagę na prawidłowe ułożenie płyty i zastosowanie osłony, aby uniknąć nierównych krawędzi. Po przycięciu zaleca się przedmuchanie sprężonym powietrzem komór celem usunięcia zanieczyszczeń.

Wiercenie

W miarę możliwości należy stosować wiertło stożkowe, stopniowe lub w razie konieczności wiertło HSS o szlifie 60° do 90°. Wykonać wiercenie próbne. W przypadku, gdy krawędzie otworów wykazują rysy, należy zmienić narzędzie. Rysy mogą powodować pękanie płyt.

Uwaga! Wiercone otwory, odpowiednio do wielkości współczynnika rozszerzalności termicznej, powinny posiadać średnicę o około 4 mm większą od średnicy rdzenia wkręta.

Czyszczenie

wyłącznie za pomocą łagodnego roztworu mydlanego, gąbki i dostatecznej ilości wody.

Tags: , , , , , ,

Categorised in: Bez kategorii

This post was written by agzik94@op.pl

farba let's shine

Farba dekoracyjna Let’s shine – Primacol Decorative

Lipiec 25, 2019 12:26 pm Published by Leave your thoughts

Let’s shine to farba dekoracyjna  połyskująca tysiącem srebrzystych drobinek. Uzyskany efekt jest bardzo subtelny, a jego intensywność wzrasta przy dobrym oświetleniu. Produkt przeznaczony jest do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Charakteryzuje się wysoką odpornością na zmywanie i doskonałym kryciem. Farba przeznaczona jest do malowania powierzchni tynków mineralnych i gipsowych, płyt gipsowo-kartonowych, cegieł, powierzchni drewnianych i drewnopochodnych oraz tapet z włókna szklanego.

Przygotowanie podłoża

Podłoże przeznaczone do malowania powinno być stabilne, czyste, suche i jednolite. Świeże tynki mogą być malowane po 4 tygodniach sezonowania. Źle przylegające (łuszczące się) powłoki farb należy usunąć.  Stare powłoki farb klejowych należy usunąć i umyć podłoże wodą. Dobrze przylegające powłoki farb emulsyjnych oczyścić wodą z dodatkiem detergentu. Ubytki wypełnić odpowiednią masą szpachlową, przeszlifować i odpylić. W przypadku podłoży chłonnych zaleca się zagruntowanie ich emulsją gruntującą lub farbą gruntującą.

Sposób użycia

Po otwarciu opakowania należy ją starannie wymieszać. Następnie wsypać do głównego pojemnika zwartość dołączonej saszetki (brokat) i ponownie dokładnie, ale delikatnie mieszać. Do mieszania nie należy stosować mieszadeł szybkoobrotowych. Czynność należy wykonać przy użyciu mieszadła ręcznego, rozprowadzając brokat równomiernie w całej objętości farby. Prace malarskie przeprowadzać w temperaturze pomieszczenia i podłoża powyżej 5oC, unikać bezpośredniego działania promieni słonecznych na malowaną powierzchnię. Do malowania używać wałka lub pędzla. Sufit należy malować zaczynając od strony okna i kierując się do wnętrza pokoju, zgodnie z kierunkiem padania światła.  Malowanie ścian należy zacząć od trudno dostępnych miejsc (np. okolice grzejników) i narożników. Duże powierzchnie ścian należy malować wałkiem z mikrofibry o krótkim włosiu (6-8mm) rozprowadzając farbę ruchami pionowymi w kierunkach góra – dół.  Malowanie każdego fragmentu należy zakończyć ruchami wałka zawsze w tym samym kierunku. Kolejne malowane fragmenty należy łączyć „mokro na mokro”. Malując jedną powierzchnię nie powinno się wykonywać przerw w pracy ani poprawek na półsuchej powłoce. Farbę na wałek należy nabierać obficie i rozprowadzać na podłożu starannie i równomiernie. Ważne jest, aby nie malować „suchym wałkiem”. Nie należy wykonywać miejscowych poprawek po wyschnięciu farby. W zależności od podłoża i wybranego koloru może zaistnieć konieczność naniesienia drugiej warstwy farby. Drugą warstwę nanosić po wyschnięciu pierwszej (po ok. 3-4h). W trakcie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenie wietrzyć do zaniku zapachu. Powłoka farby uzyskuje pełne właściwości wytrzymałościowe (odporność na zmywanie i szorowanie) po 28 dniach od zakończenia prac malarskich. Po skończonej pracy narzędzia umyć w wodzie.

Uwagi

Należy tak zaplanować pracę, aby przygotowana farba została zużyta jak najszybciej, maksymalnie w ciągu 24h. W przeciwnym wypadku istnieje prawdopodobieństwo, że brokatowy efekt będzie mniej widoczny. Prezentowany na opakowaniu kolor ze względu na ograniczenia technologii druku może różnić się od rzeczywistego i nie stanowi podstawy do reklamacji. W celu sprawdzenia rzeczywistego koloru należy poprosić sprzedawcę o wzornik. Przed wymalowaniem należy zawsze dokonać próby na testowej powierzchni, aby zapoznać się z techniką nanoszenia farby. Do malowania większych powierzchni należy używać produktów z jednej partii produkcyjnej.

Przechowywać w szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu w temperaturze 5-25oC, w suchym miejscu. Nie wystawiać na działanie promieni słonecznych. Chronić przed dziećmi.

Data ważności i numer partii produkcyjnej podane są na opakowaniu.

Tags:

Categorised in: Bez kategorii

This post was written by agzik94@op.pl

GONT BITUMICZNY – alternatywa pokrycia dachowego

Lipiec 23, 2019 11:25 am Published by Leave your thoughts

Gonty guttatec przeznaczone są do stosowania na dachach o nachyleniu od 15 – 75 stopni. Mogą być stosowane na dachy nowobudowane jak i do renowacji już istniejących.

Właściwości

Gont guttatec wykonany jest na bazie oksydowanego bitumu zbrojonego welonem szklanym z posypką bazaltową. Klejenie do podłoża odbywa się na samowulkanizujących się paskach (gont prostokąt) lub całej powierzchni (gont sześciokąt, karpiówka, prostokąt nieregularny).

Składowanie

 • Gonty należy przechowywać nad zadaszeniem i nie wystawiać na działanie słońca.
 • Palet nie należy układać i przechowywać w warstwach.

Montaż

Deskowanie o maksymalnie 15% wilgotności lub płyty OSB mogą być wykorzystywane jako podłoże dla gontu bitumicznego. Konstrukcja powinna zostać pokryta papą podkładową, przy czym niezbędne jest zachowanie prawidłowej wentylacji dachu, mającej minimalnie 4 centymetry szczeliny. Papa układana jest równolegle do okapu, natomiast konieczne jest dodatkowe wzmocnienie krawędzi bocznych, z wykorzystaniem klejonego wzdłużnie pasa papy.
Układanie rozpoczyna się od pasa okapowego i wklejenia pierwszego elementu (obróconego o 180°*) w pasie nadrynnowym oraz jego przybicia gwoździami. Będzie on podkładem i tłem przy okapie. Kolejne elementy mocuje się za pomocą gwoździ na styk z poprzedzającym, uwzględniając odpowiednie przesunięcie. Do obrobienia kalenicy wykorzystuje się odpowiednio formowane, pojedyncze modele. Są one najpierw podklejane (specjalnym trwale plastycznym klejem), a w kolejnym kroku przybijane.

*przy wykorzystaniu gontu sześciokątnego pierwszy pas montuje się bez odwrócenia.

Zalecenia

 • dla jednego dachu należy wykorzystywać materiały o tej samej dacie produkcji,
 • optymalny, harmonijny odcień można uzyskać poprzez mocowanie na przemian elementów z różnych paczek, przy czym minimalne różnice będą zawsze występować i nie są one wadą produktu,
 • w trakcie montażu w niskich temperaturach poszczególne elementy powinno zgrzewać się z wykorzystaniem opalarki lub palnika,
 • chodzenie po powierzchni materiału jest zabronione, z uwagi na możliwość jego uszkodzenia należy korzystać ze specjalnych pomostów.

W naszej ofercie posiadamy Gont bitumiczny rodzaj Karpiówka firmy Gutta w kolorach: czerwony, brązowy, zielony i czarny.

Czerwony
Brązowy
Czarny
Zielony
Tags: ,

Categorised in: Bez kategorii

This post was written by agzik94@op.pl

WYDARZENIE

Cykl spotkań z firmą KREISEL

Lipiec 4, 2019 11:57 am Published by Leave your thoughts

W związku z dużym zainteresowaniem klejem żelowym uelastycznionym 1, firma KREISEL zaprasza wszystkich chętnych do zapoznania się z innymi ich produktami.

Cykl spotkań z doradcą technicznym KREISEL:
👉 Janów Lubelski – 08.07.2019r. od godziny 9.00 – 15.00
👉 Kraśnik – 09.07.2019r. od godziny 9.00 – 15.00
👉 Krasnystaw – 10.07.2019r. od godziny 9.00 – 15.00

W ramach cyklu spotkań firma KREISEL zapewnia:
✅ konsultacje techniczne
✅ szkolenia
✅ porady
✅ dodatkowe korzyści w postaci gadżetów 🎁 przy zakupach produktów firmy KREISEL

Categorised in: Bez kategorii

This post was written by agzik94@op.pl

KLEJ SUPER OFERTA

Klej żelowy uelastyczniony 1 – PROMOCJA!

Lipiec 1, 2019 12:01 pm Published by Leave your thoughts

Tylko u nas, w 👉REWELACYJNEJ CENIE👈 od 19.06 do 10.07 Klej żelowy uelastyczniony 1 KREISEL do przyklejania płytek ceramicznych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, gresu wewnątrz pomieszczeń. Świetnie nadaje się również do klejenia ceramiki i kamienia.

⚠️ idealny na trudne podłoża
⚠️ wysokoprzyczepny 
⚠️ idealny na ogrzewanie podłogowe
⚠️wodoodporny 
⚠️brak spływu

💣promocja – ważna tylko do wyczerpania zapasów.

Categorised in: Bez kategorii

This post was written by agzik94@op.pl