Wełna Mineralna URSA

Ocieplanie budynków z wełną mineralną firmy URSA dostępną w naszych marketach PSB Mrówka: Janów Lubelski, Kraśnik, Krasnystaw, Chełm oraz w PSB Trans-Pal w Dzwoli.

Wyroby ze szklanej wełny mineralnej do izolacji termicznej, akustycznej i ogniochronnej w budownictwie. Doskonałe własności izolacyjne wełny utrzymują ciepło w pomieszczeniu w okresie zimowym oraz zapewniają przyjemny chłód w okresie upałów. URSA chroni również przed niechcianym hałasem, a jako materiał niepalny o klasie reakcji na ogień A1 (niepalne) skutecznie redukuje ryzyko wystąpienia pożaru. Wełna mineralna URSA dostępna w naszych Marketach PSB Mrówka: Janów Lubelski, Kraśnik, Krasnystaw, Chełm oraz w PSB Trans-Pal w Dzwoli.

URSA PROFESJONALNA 34

 • Mata izolacyjna z mineralnej wełny szklanej w rolce. Produkt jest paroprzepuszczalny, kompresowany, posiada wytrasowane linie przerywane pomagające w precyzyjnym przycinaniu materiału
 • Właściwości:
  • współczynnik przewodzenia ciepła λD = 0,034 W/mK;
  • włókna wyjątkowo sprężyste – materiał skutecznie klinuje się bez podwiązywania w zależności od rozstawu krokwi;
  • klasyfikacja reakcji na ogień – A1 wg PN-EN 13501-1 / materiał niepalny.
 • Dostępny w 3 grubościach.
 • Produkt rekomendowany do izolacji termicznej, akustycznej i ogniochronnej dachu skośnego.

URSA STANDARDOWA 38

 • Mata izolacyjna z mineralnej wełny szklanej w rolce. Produkt jest paroprzepuszczalny oraz kompresowany.
 • Właściwości:
  • współczynnik przewodzenia ciepła λD = 0,038 W/mK;
  • klasyfikacja reakcji na ogień – A1 wg PN-EN 13501-1 / materiał niepalny.
 • Dostępny w 3 grubościach.

URSA BUDŻETOWA 44

 • Mata izolacyjna z mineralnej wełny szklanej w rolce. Produkt jest paroprzepuszczalny oraz kompresowany.
 • Właściwości:
  • współczynnik przewodzenia ciepła λD = 0,044 W/mK;
  • klasyfikacja reakcji na ogień – A1 wg PN-EN 13501-1 / materiał niepalny.
 • Dostępny w 3 grubościach.

Izolacja dachu skośnego wełną mineralną URSA

Jakie są korzyści z zastosowania wełny URSA?

Dzięki stosowaniu produktów URSA do izolacji budynku oszczędzasz na rachunkach za ogrzewanie zimą i masz przyjemny chłód latem (jeśli używasz klimatyzacji to oszczędzasz także na rachunkach za energię elektryczna latem). Dzięki wełnie URSA osiągany jest również komfort akustyczny domowników oraz bezpieczeństwo wynikające z niepalności produktu. Wełna szklana jest jednym z najbardziej przyjaznych środowisku materiałów. Jej zastosowanie znacznie ogranicza np.: wydzielanie CO2 do atmosfery i ilość wydobywanych surowców służących do wytwarzania energii.


Co to jest lambda λ?

λ jest współczynnikiem przewodzenia ciepła. Charakteryzuje on dany materiał. Im λ jest mniejsza, tym materiał jest lepszym izolatorem – przepuszcza mniej ciepła. Lambda wyrażona jest w [W/mK]. Współczynnik ten należy rozumieć w ten sposób, że określa on ilość ciepła wyrażoną w [W] (watach) na godzinę – przechodzącą przez warstwę o grubości 1 metra [m] i powierzchni 1 m2 przy różnicy temperatury po obu stronach materiału wynoszącej jeden stopień [K] (stopień Kelvina). Dla wyrobów URSA zawiera się w przedziale 0,031÷0,045.


Co to jest opór cieplny R?

Opór cieplny R charakteryzuje materiał o określonej grubości. Im wyższa wartość oporu cieplnego tym warstwa ma lepsze właściwości izolacyjne. R wyrażone jest w [m2K/W]. Im lepsza lambda (niższa) i większa grubość materiału, tym lepszy opór cieplny warstwy. Wartości oporu R dla wełen URSA mieszczą się w przedziale 1,11 ÷ 6,45.

Co to jest współczynnik przenikania ciepła U?

Współczynnik przenikania ciepła U charakteryzuje daną przegrodę budowlaną. U jest wyrażone w [W/m2K]. Im niższa wartość U tym lepsze właściwości izolacyjne (mniejsze straty energii przez daną przegrodę). U maksymalne dla poszczególnych przegród określa odpowiednie rozporządzenie Ministra Budownictwa (tzw. Warunki Techniczne), narzucając wytyczne projektowe i tak np.: dla dachu skośnego od 2017 roku jest to 0,18 [W/m2K], a od 2021 r. będzie wynosić 0,15 [W/m2K].